கல்வாரி நாயகனே
காருண்ய கரத்தினால்
கரம் பிடித்த மன்னவனே
கழுதையின் மேல் அமர்ந்து வந்த இஸ்ரவேலின் இரட்சகரே.
உம் அன்பு என்னை தாங்குகின்றதே.

கற்பாறையில் உதித்த பெரு வெள்ளமே
காலை தோறும் உம் கிருபை புதிதாய் இருக்கிறதே.

என் கண்கள் உம்மை காங்கின்றதே
கலங்கரை விளக்கமும்
கவிதையின் ஊற்றும் நீரே.

கானமே அமுத கானமே
காவியத்தின் தலைவனே
கன்னி மரியாள் வயிற்றில்
கனிவான செல்வமாய்,
யோசேப்பின் குமாரனாய்
பிறந்த நல்முத்தே.
பூமியின் குடிகளில் தானும் ஒருவராய்
எங்கள் மத்தியில் உலா வந்த கலையரசே.

என் படகில் அமர்ந்து விட்டீர்
காரிருளும் நீங்கிற்றே.
உம்மையே பின்தொடர்வேன்
பாற்கடல் மீது நடப்பேனே.

காற்றுவெளியிடையில் தோன்றிய
கதிரவனும் நீரே
கோடையில் உம் நிழலில் நான் என்றும் இளைப்பாறுவேனே.

கனியச் செய்தீர் கனிகிறேன்
அன்பின் கனியை தருகிறேன்.
கற்பாரையை கரைத்து விட்டீர்
என் இனிய நேசரே
உம் உடன்படிக்கைக்குள் என்னை
சேர்த்துக் கொண்டீரே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.