ப – பரிசுத்த தேவனே 

பரிசுத்த தேவனே பரலோக ராஜனே பாரினில் பாடுவேன் உம் நாமம் உயர்த்துவேன்   பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே பாய்ந்த்தோடும்  நதியே பார்க்கும் பரவசமே பாடும் ஒளிச்சுடரே   பார்க்கும் இடம் எல்லாம் தேன்  ஓடும் தேசம்  நீர் பூவுலகில் உம்மைப்போல் யாருண்டு தேவனே? பசித்தவன் இளைப்பாறும் குளிர் தரும் நிழலே மரித்தவனை எழுப்பிடும் ஜீவனே, என் சுவாசமே.   பெலவீனன் பெலவானாய் மாறிடுவானே பைந்தமிழ் பாடல் அவன் கேட்கும் போதினிலே பாதம் கல்லில் இடறாதபடி தாங்கி நித்தம் நடத்தும்…

காவியத்தின் தலைவனே

give thanks in all things

கல்வாரி நாயகனே காருண்ய கரத்தினால் கரம் பிடித்த மன்னவனே கழுதையின் மேல் அமர்ந்து வந்த இஸ்ரவேலின் இரட்சகரே. உம் அன்பு என்னை தாங்குகின்றதே. கற்பாறையில் உதித்த பெரு வெள்ளமே காலை தோறும் உம் கிருபை புதிதாய் இருக்கிறதே. என் கண்கள் உம்மை காங்கின்றதே கலங்கரை விளக்கமும் கவிதையின் ஊற்றும் நீரே. கானமே அமுத கானமே காவியத்தின் தலைவனே கன்னி மரியாள் வயிற்றில் கனிவான செல்வமாய், யோசேப்பின் குமாரனாய் பிறந்த நல்முத்தே. பூமியின் குடிகளில் தானும் ஒருவராய் எங்கள்…

Psalm 33 (KJV) April 02

Rejoice, sing and praise. Rejoice in the Lord, O ye righteous: for praise is comely for the upright. 2 Praise the Lord with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings. 3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise. Who is like the Lord? 4…